homepage Hebrew

ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים ברוכים הבאים

עברית
front_content: 
Front Body: 
ברוכים הבאים לאתר סוכנות החלל הישראלית. במסגרת פעילויותיה המגוונות, פונה הסוכנות החוצה, לשיתופי פעולה בין-לאומיים עם סוכנויות זרות, כמו גם פנימה, לתמיכה במחקר אקדמי ופיתוח טכנולוגי בישראל, ייזום פעילויות חינוכיות לקהל הרחב וטיפוח דור העתיד של המחנכים בתחום החלל. אתר זה נועד לשמש שער לנושאים אלה ואחרים. בואו להתעדכן, ללמוד ולקחת חלק באחד התחומים המלהיבים ביותר שישראל שותפה בהם כיום.
Front Title: 
חלל כחול לבן
Front Body: 
סוכנות החלל הישראלית, כחלק ממשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ממונה על קידום תחום החלל במדינת ישראל בתחום האזרחי. אחת ממטרותיה המרכזיות של הסוכנות היא ביצוע פרויקטים המבוססים על שיתופי פעולה בין-לאומיים בקהיליית החלל. כמו כן, סוכנות החלל הישראלית חותרת לקדם מחקרי תשתית אקדמיים ולתמוך בפיתוח טכנולוגיות חלל חדשניות וייחודיות בתעשייה. כיום תעשיית החלל בישראל מונה כעשרים חברות העוסקות בפיתוח וייצור לוויינים, הפעלת לוויינים, מכירת שירותי תקשורת וחישה מרחוק, ומכירת ציוד קרקעי. הסוכנות פועלת מתוך תפיסה כי העיסוק בחלל אזרחי תורם לכלכלת ישראל, למיצוב מעמדה בעולם, להשראה ולהנעת הדור הצעיר לעיסוק ועניין במדע, וכן לרווחת התושבים בהיבטים של חקלאות, תקשורת, ניטור זיהומים סביבתיים ועוד.
Front Title: 
פעילות הסוכנות
Video: 
Front Body: 
חקר החלל מצית את הדמיון ומעורר שאלות במגוון רחב של נושאים- פיסיקה, כימיה, אקלים, גיאולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה ועוד. על כן, הפוטנציאל הטמון בלימוד תחום החלל הוא עצום לא רק בהנחלת ידע, אלא גם, ואולי בעיקר, בסקרנות רחבת האופקים שניתן לעורר בתלמידים. על מנת לחשוף קהל רב ככל הניתן לחקר החלל, הסוכנות יוזמת אירועים ופרויקטים חינוכיים, וכן מפתחת גם תכניות לימודים עתירות ידע וטכנולוגיה ומקדמת שיתופי פעולה בין המגזר החינוכי לבין תעשיית החלל ופרויקטים בין לאומיים. על מנת להביא לידי ביטוי כלים אלה יש צורך בקהילת מחנכים פעילה ומתחדשת. אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן בהשתלמויות מורים הנערכות מדי שנה בשיתוף עם משרד החינוך, להירשם להכשרות למדריכי אסטרונומיה, לאתר כאן עזרי למידה ורעיונות לפעילויות, ולהעלות נושאים בפורום קהילת המחנכים.
Front Title: 
למחנכים
Video: 
Front Body: 
כיצד פועל טיל? איך נראה מרוץ מכוניות על הירח? מהו הלוויין הישראלי החדיש ביותר? מה עושה מי שרוצה להיות אסטרונאוט? כאשר משוטטים במרחבי הידע העצומים של תחום החלל והאסטרונומיה, השאלות תמיד מוליכות לשאלות נוספות. כאן, באזור התלמידים, אתם מוזמנים לגלות את התשובות לשאלות האלה ועוד רבות אחרות. תוכלו להתעדכן בטכנולוגיה החדישה ביותר המפותחת כיום, לקרוא על הנעשה בישראל בתחום החלל, וללמוד על התופעות המרתקות ביותר המתרחשות ברחבי היקום המוכר לנו.
Front Title: 
לתלמידים
Front Body: 
תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקה ילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל תוכן לקהילת החלל
Front Title: 
פעילויות ואירועים